حرام خوری با توجیهات آقای دکتر !

آشپر برنامه معجونی را آموزش داده است که در آن انگور نیز می بایست بر روی شعله جوش می آمده است که بعد از تماس های مکرر بینندگان واعتراض بر این که در این صورت از لحاظ شرعی خوردن آن حرام است، دکتر نظری، به بیان حکم شرعی ! و توجیه این مسئله می پردازد.


رخی از برنامه های صدا و سیما با وجود نظارت های فراوان بر رعایت مسائل شرعی، دارای شبهات فقهی، حقوقی و اخلاقی می باشند.
به گزارش « فردا»، در این خصوص اخیرا در بخش آموزش آشپزی برنامه "به خانه برمی گردیم" یکی از احکام واضح و روشن فقهی توسط مجری برنامه بخاطر عدم آگاهی وی به مسائل شرعی اشتباه و خطا گفته شد.


بنا بر این گزارش در بخش آشپزی برنامه به خانه برمی گردیم، آشپر برنامه معجونی را آموزش داده است که در آن انگور نیز می بایست بر روی شعله جوش می آمده است که بعد از تماس های مکرر بینندگان واعتراض بر این که در این صورت از لحاظ شرعی خوردن آن حرام است، دکتر نظری، به بیان حکم شرعی! به توجیه این مسئله می پردازد.
وی در اظهار نظر خود گفته است: انگور نجس فقط خوردنش ایراد دارد و می بایست قبل از پختن آن را شست و در این صورت دیگر مشکلی وجود ندارد.


گفتنی است این توجیه اشتباه در پاسخ به اشتباه دیگر بینندگان بوده است که تصور شده بود، جوش آمدن انگور باعث نجاست آن می شود در صورتی که بنا بر نظر فقها، جوش آمدن انگور موجب حرمت خوردن آن می شود و در صورتی که مسکر نباشد نجس نیست.


ارسال به 100 درجه کلوب دات کام
http://www.ghasedaknews.ir/rss/News/?id=14