X
تبلیغات
زولا
خطر همجنس بازان برای آمریکا
"سالی کرن" نماینده جمهوریخواه کنگره آمریکا با مقایسه جنبش همجنس بازان با تروریسم بین المللی، خطر آنان را بیشتر از تروریستها دانست.


قاصدک نیوز : نماینده ایالت اوکلاهاما همجنس گرایی را بزرگترین خطر برای آمریکا نامیده و گفت: ادامه فعالیت همجنس بازان این کشور را ویران می کند، این یک حقیقت است.

انتشار سخنان "کری" در اینترنت موجی از نارضایتی و خشم همجنس بازان این کشور را بدنبال داشت، بطوریکه آنها هزاران پیام اعتراض آمیز پستی به صندوق الکترونیکی وی ارسال و از اظهارات وی انتقاد کردند. وی حتی در تعدادی از این پیامها به مرگ تهدید شده است.

این نماینده زن کنگره معتقد است هیچ کشوری که قانونا همجنس بازی را پذیرفته، نتوانسته بیش از چند دهه سر پا بماند.

وی خطر چنین افرادی را خطرناکتر از تروریسم و اسلام می داند. او در انتخابات کنگره از سوی جمهوریخواهان حمایت می شد.

در همین حال فرماندار ایالت اوکلاهاما سخنان کری را غیرانسانی کردن همجنس بازی نامیده و گفت این سخنان عقیده کل مردم این ایالت نیست.

رییس سازمان هم جنس بازان نیز ابراز نگرانی کرد چنین اظهاراتی منجر به واکنش خشن نسبت به این افراد در آمریکا شود.
ارسال به 100 درجه کلوب دات کام
http://www.ghasedaknews.ir/rss/News/?id=14