مخترع پودر انگشت‌نگاری فوت کرد

مرضیه زارعی، مخترع 18 ساله پودر انگشت نگاری فوت کرد.
فارس: مرضیه زارعی، مخترع 18 ساله اهل شهرستان مرودشت شیراز که پودر تشخیص هویت در اداره آگاهی را ثبت کرده بود در اثر ایست قلبی فوت کرد.
مرضیه زارعی، پودر انگشت‌نگاری را که در اداره آگاهی مورد استفاده قرار می‌گیرد طبق گواهی‌نامه ثبت اختراع به شماره دفتر ثبت اختراع 45747 به ثبت رسانده بود.
وی علی‌رغم اینکه اختراع خود را به ثبت رسانده بود، نتوانست از مزایای آن بهره‌مند شود.

ارسال به 100 درجه کلوب دات کام
http://www.ghasedaknews.ir/rss/News/?id=14