X
تبلیغات
زولا
اولین مرد حامله جهان یک بهانه دیگر را از زن ستیزها گرفت

روشنگری. زن ستیزان دلیل ,موثقی, برای تبعیض جنسی دارند:بیولوژی، آنهامیگویند خدا زن را آفریده که بزاید و بشورد و بپزد و مرد را آفریده تا محکم روی سر زن بایستد.

اما آقای توماس باتی ساکن ایا لت ارگون در آمریکا، این بساط بازی زن ستیزان را هم به هم زد. او چهار ماه دیگر یک دختر کوچولو را به این دنیا می آورد و میشود اولین پدر جهان که دخترش را خودش زاییده است. او میگوید: ,می پرسید چه احساسی دارم؟ سحر انگیز است. با اینکه شکمم دارد بزرگ میشود و یک بچه توی آن رشد میکند، اما اعتماد به نفس دارم و احساس آرامش میکنم.,

بچه زاییدن توماس حاصل اندکی ,دخالت, علمی در کار طبیعت است. توماس، دختر به دنیا آمده بود و تریسی لاگوندینو نام داشت. او به کمک یک عمل جراحی تغییر جنسیت داد و اکنون ده سال است که با همسرش نانسی زندگی عاشقانه ای را میگذرانند. توماس خیلی علاقه داشت یک فرزند بیولوژیک داشته باشد. اما نانسی مجبور شده بود رحم خود را بردارد و بچه دار نمی شد. از این رو توماس به فکر پدر شدن به کمک لوله آزمایشگاه می افتد.

اما سنت ها و باورهای مذهبی به سد راه توماس تبدیل میشود. اودر مقاله ای که در یک نشریه آمریکایی نوشته میگوید پرسنل پزشکی به خاطر باورهای مذهبی شان برخوردتبعیض آمیزی با او و همسرش داشتند و در دفتر مرکز درمانی همه به آنها می خندیدند.او مینویسد: پرسنل نه حاضر بودند هنگام اشاره به من از ضمیر مردانه استفاده کنند و نه همسرم را به عنوان زن به رسمیت می شناختند. حتی خانواده هم از ما حمایت نمیکرد. خیلی از اعضای خانواده نانسی اصلا نمیدانستند که من ترانس سکسوئل هستم.

سرانجام توماس ناچار میشود به جای لوله آزمایشگاه از ,روش های خانگی, برای بچه دار شدن استفاده کند.

توماس در مقاله خود به خوانندگان توضیح میدهد ضروری نیست که هنگام تغییر جنسیت حتما عقیم شوید. او هم وقتی تغییر جنسیت داد، هورمون تراپی کرد ولی تصمیم گرفت ارگان های زنانگی برای تولید مثل را حفظ کند و به کمک همین عاقبت اندیشی است که اکنون توانسته است به آرزوی خود جامه عمل بپوشد. او میگوید: آرزوی داشتن بچه نه زنانه است نه مردانه، یک احساس انسانی است.

توماس تاکیدمیکند از نظر هویت جنسی یک مرد است و در رابطه با نانسی شوهر او، و در رابطه بانوزادی که با تابستان خواهد آمد پدر محسوب میشود. ,برای نانسی من شوهری هستم که بچه اش را در شکم خود پرورش میدهم. خیلی احساس خوشبختی میکنم که همسری چنین مهربان دارم که از من حمایت میکند. من پدر دخترم، و نانسی مادر او خواهدبو. ما به یک خانواه خوشبخت تبدیل میشویم.,

بیولوژی برای زن ستیزان البته بهانه است. کسانی که از طریق پا گذاردن بر حق مردم به دم و دستگاه میرسند، برای اعمال تبعیض بهانه لازم ندارند. آنها حق را زنانه، مردانه و نابرابر میکنند چون از انسانیت تهی هستند، وگرنه برای اثبات برابری زن و مرد و برابری همه انسان ها با هم، به ,مداخله علم, در کار طبیعت و آبستن شدن مرد نیاز نیست، همان احساس انسانی کافی است.

منبع : روشنگری

ارسال به 100 درجه کلوب دات کام
http://www.ghasedaknews.ir/rss/News/?id=14